Opbaring en verzorging

Een overlijden in het ziekenhuis

Wanneer iemand komt te overlijden in het ziekenhuis dan zal, nadat de nabestaande(n) afscheid hebben genomen van de overledene, de overledene worden overgebracht naar het mortuarium van het desbetreffende ziekenhuis. In het mortuarium zal de eerste (klinische)verzorging plaatsvinden. Nadat de nabestaanden contact hebben gehad met Immortality zal, in overleg met de nabestaande, de overledene worden overgebracht naar de desbetreffende locatie van opbaring. Dit kan zijn: thuis, in het rouwcentrum of elders.

Overleden in een zorginstelling

Indien iemand komt te overlijden in het verpleeg- of verzorgingstehuis zal de overledene, na overleg met Immortality, worden opgehaald en overgebracht naar de betreffende opbaar locatie. Indien het mogelijk is om de overledene op te baren op zijn / haar eigen kamer en de nabestaanden wensen dit, dan zal Immortality voor de opbaring zorgdragen.

Een thuis overlijden

Sterft iemand thuis en wensen de nabestaanden de overledene ook thuis op te baren, dan zal Immortality alles in haar werking stellen om dit ook mogelijk te maken. Niet alle woningen zijn geschikt om een thuisopbaring te realiseren. Denkt u aan te smalle gangen, geen lift in het gebouw, te kleine kamers of simpelweg onvoldoende ruimte. Immortality zal met u alle mogelijkheden bekijken en met u een wel overwogen keuze maken. Mocht het onverhoopt toch niet mogelijk zijn, dan biedt Immortality u de mogelijkheid om 24 uur per dag bij uw overledene te kunnen zijn, in een zo geheten 24- uurs rouwkamer. Immortality uitvaartzorg heeft toegaan tot diverse rouwkamers in de regio.

Een liefdevolle verzorging

Nadat een overledene is opgehaald en overgebracht, zal de eerste verzorging plaatsvinden. Denkt u aan (indien noodzakelijk) het wassen, het kleden en het in de kist leggen van de overledene. Wij zijn daar altijd bij aanwezig, Madeleine verzorgt de opbaring zelf. Het opbaren doet Madeleine het liefst samen met de nabestaande(n). Uit ervaring is gebleken dat dit een waardevol moment is in het rouwproces en dat de nabestaande(n) het als een dankbaar, respect- en liefdevol proces ervaren en beleven. Uiteindelijk is dit ook het laatste wat u voor uw dierbare kunt doen.

Wanneer de overledene is verzorgd en aangekleed, kan het zijn dat hij of zij er niet meer zo vertrouwd uit ziet. Dat is niet vreemd : een overledene krijgt namelijk een bleke huidskleur (een veelal gehoorde reactie is, dat hij of zij eruit ziet als een pop). Het is ook mogelijk dat er een verkleuring optreedt of dat de overledene een meer gele gelaatskleur krijgt. Maatgevend voor de gelaatskleur is vaak het medicijngebruik of de manier waarop het overlijden heeft plaatsgevonden.

Door gebruik van speciale poeder en / of make-up wordt de gebleekte huid weer wat gekleurd, het haar wordt in model gebracht en kan worden gekruld, geföhnd of geknipt. Uiteraard wordt er bij de heren geschoren en / of de snor of baard bijgewerkt.

Immortality stelt alles in het werk om een mooie herinnering over te houden aan uw dierbare bij het laatste afscheid.