Disclaimer

Alle informatie op de website van Immortality uitvaartzorg is met zorg samengesteld. Veel informatie is verkregen in samenwerking en (waar nodig) met toestemming van derden. Deze informatie is met respect verwerkt in de site.

Immortality uitvaartzorg controleert dagelijks de informatie op de site. Zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang kunnen eventuele wijzigingen worden aangebracht. Aan de gegevens op de site kunnen geen rechten worden ontleend.

Immortality uitvaartzorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoording voor:

  • directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van de website.

De consument wordt aangeraden altijd onafhankelijke inlichtingen in te winnen en onderzoek te verrichten voor het gebruik van de verkregen informatie via de site van Immortality uitvaartzorg.

Niets van de website van Immortality uitvaartzorg mag worden gekopieerd dan wel worden opgeslagen in een gegevensbestand, op welke wijze of in welke vorm dan ook. Voor het gebruik van de inhoud van de website of delen daarvan dient u schriftelijke toestemming te hebben van Immortality uitvaartzorg.

Privacy

Immortality uitvaartzorg respecteert de door u verstrekte persoonlijke gegevens en zal deze, zonder uw toestemming niet delen met derden. Deze worden alleen door Immortality uitvaartzorg gebruikt om persoonlijk contact met u op te nemen of te onderhouden.

Copyright © 2011 Immortality uitvaartzorg.
Alle rechten voorbehouden.