Calamiteitenkaart

Vaak weet je als nabestaande(n) niet goed te handelen bij het overlijden van een dierbare en worden diverse zaken door elkaar gehaald. Wanneer de arts nog moet komen of u wacht op de uitvaartverzorger is het vaak fijn om bezig te zijn met de voorbereidingen, die getroffen dienen te worden voordat u zich kunt richten op het nadere afscheid en de uitvaart.

Speciaal voor families en nabestaande(n) waar een dierbare op sterven ligt of waar een overlijden zich plotseling voordoet, heeft Immortality uitvaartzorg een calamiteitenkaart ontwikkeld te weten ; ‘Wat te doen bij overlijden’.

Deze kaart is een puntsgewijs, duidelijk en overzichtelijk hulpmiddel, ontwikkeld in de vorm van een handzame kaart, waar u ook aantekeningen op kunt maken.

U kunt deze kaart aanvragen door een mailtje te sturen naar, info@immortalityuitvaartzorg.nl, onder vermelding van calamiteitenkaart. Vermeld uw naam, adres, postcode en woonplaats zodat wij u de kaart kunnen toesturen. Aan deze dienst zijn géén kosten verbonden.