Zorg vooraf

Immortality uitvaartzorg biedt u ter informatie de diverse mogelijkheden aan om u te kunnen oriënteren op en rondom de zorg en het laatste afscheid.

Steeds meer mensen willen het liefst thuis sterven. Op dit gebied zijn er, afhankelijk van de woon-, leef- en medische situatie, heel veel mogelijkheden om het thuis sterven zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Uw naasten (mantelzorgers) moeten de tijd hebben en in staat zijn om u te verzorgen.

Praktisch gezien moet uw woonsituatie toegankelijk zijn en de ruimte bieden voor de thuiszorginstellingen om u thuis te verzorgen. Als u thuis zal sterven dan krijgt u de noodzakelijke medische begeleiding en ondersteuning van uw huisarts. De zorg voor een stervende in de thuissituatie is zwaar en wordt vaak onderschat. Om deze zorg minder zwaar te maken kunt u een beroep doen op de vrijwilligers in de terminale zorg.

Stichting terminale zorg door vrijwilligers

Het verzorgen van een geliefde in zijn of haar laatste levensfase is erg zwaar. Ook als er hulp is van de thuiszorg en de huisarts. Vrijwilligers van Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers (aangesloten bij de landelijke vereniging VPTZ, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) zetten zich in voor zowel de cliënt als de mantelzorgers tijdens de laatste levensfase van de zieke. Door hun aanwezigheid maken zij het mogelijk dat de mantelzorgers gelegenheid krijgen even op adem te komen. Zo krijgt de partner of een ander familielid de gelegenheid om bijvoorbeeld rust te nemen, boodschappen te doen of simpelweg de hond uit te laten. Zij verrichten géén medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke taken. De vrijwilligers vullen datgene aan wat familieleden zelf doen. De hulp van de vrijwilligers is onbetaald maar niet vrijblijvend. Voordat de vrijwilligers ingezet kunnen worden, worden zij intensief getraind. Aan de vrijwilliger wordt een inzet van twee keer vier uur per week gevraagd. Als er meer hulp nodig is, worden er meer vrijwilligers ingezet die gedurende de laatste levensfase blijven komen.

Aan de hulp van een vrijwilliger thuis zijn géén kosten verbonden. De Stichting is afhankelijk van subsidies en donaties. Wacht vooral niet te lang met het aanvragen van hulp.

Voor meer informatie over de Stichting:

www.terminalezorg.nl
Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers
Burgemeester Patijnlaan 1900
2585 CB Den Haag
070 – 75 41 330
info@terminalezorg.nl

Ondanks dat de periode van verzorging als zwaar wordt benoemd geeft deze periode een gevoel van grote voldoening. Een persoonlijke manier van afscheid nemen waarin de dankbaarheid, liefde en betrokkenheid centraal kan staan.

Ondanks dat men graag thuis wil sterven, is er soms ook sprake van overlijden in een verpleeg- of verzorgingshuis, een hospice of een ziekenhuis.

Het is goed als u vooraf kijkt welke diverse instellingen en mogelijkheden er in uw omgeving zijn. Zo kunt u zich oriënteren op de uitgebreide voorzieningen, die zij u kunnen bieden en kunt u een keuze maken waar u en uw naasten zich prettig bij voelen.

WAAR EN HOE KUNT U ONS BEREIKEN

Heeft u vragen of zijn er nog zaken onduidelijk dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook als u behoefte heeft aan meer specifieke informatie, omdat u verwacht binnenkort met het overlijden van uw dierbare te maken te krijgen. Na het maken van een telefonische afspraak komen wij vrijblijvend bij u langs. U kunt ons bereiken via info@immortalityuitvaartzorg.nl of ga naar contact.

Ga naar contact